Hvem er Kompetencehuset Syd?

Kompetencehuset Syd teamet består af en lang række kompetencepersoner samt mentorer, der alle har en lang række forskellige kompetencer.
De forskellige kompetencer skaber muligheden for at matche de enkelte borger og mentor bedst muligt.
Vores kompetencer strækker sig over, men begrænser sig ikke til:

 • Socialpædagoger
 • Socialmentorer
 • Terapeuter
 • Afhængighedsrådgivere
 • Neuropsykologi
 • Neuropædagogik
 • Coaches
 • Instruktører

Indehaver af kompetencehuset Syd, Christian Meilandt, dipl. neuropsykologi og neuropædagogik, socialmentor og professionel coach.
Han har mere end 25 års erfaring som selvstændig, hvor han har arbejdet med både private, erhvervs- og idrætsfolk.
Erfaringen har givet ham et stort netværk af virksomheder i lokalområdet, til gavn for de der har svært ved selv at skaffe arbejde.
Derudover har Christian mange års samarbejde med kommuner og den Sociale Udviklingsfond omkring kompetenceafklaring af individer.

Hvordan arbejder Kompetencehuset Syd?

Vores arbejde består i kognitiv coaching, som kan dreje sig om mentale teknikker til styring af adfærd, forberedelse til jobsøgning og
arbejdslivet, opbyggelse af tillid og selvværd, samt positiv og optimistisk syn på sig selv og livet.

Hvad gør Kompetencehuset Syd?

Ved Kompetencehuset Syd kender vi til vigtigheden af at føle sig tryg, og derfor arbejder vi for at alle skal føle sig sikre ved sin mentor. Det
betyder at borgeren kan komme i kontakt med os både dag, nat og i weekender. For når der er tryghed, skabes der resultater. Vores
mentorfunktion indebærer ydermere at vi:

 • Indledende møde med borger, afklaringsfase, lære hinanden at kende.
 • Hvad gør vi og hvad gør borgeren iht. indsatsområderne fra ”i dag”.
 • Afklaring med kommunen/sagsbehandler af hvad skal der gøres ”lige nu”.
 • Rapporterer løbende til kommunen/sagsbehandler.
 • Hjælper borger med struktureret at lave personlig mappe med borgers papirer.
 • Deltager i møder med borger og kommune.
 • Arrangerer og holder møder med borger og borgerens bank.
 • Kører gerne til borger samt arbejds/praktikplads.
 • Vi holder minimum et ugentligt møde med borgeren.
 • Holder løbende møder med arbejds/praktikplads.
 • Tager borger med til sociale arrangementer f.eks. motorløb, håndboldkamp, foredrag osv.
 • Mentorfunktion dag, aften, weekend.
 • Vi tilrettelægger selvfølgeligt gerne skræddersyede forløb ud fra specifikke ønsker.
Under hele forløbet vil borgeren blive præsenteret for en række værktøjer, og dermed få optimeret ”værktøjskassen” til brug i en
handlingsorienteret og målrettet jobsøgning. Disse værktøjer er desuden nogle der kan tages i brug resten af livet, da vi har fokus på
at hjælpe den enkelte fremadrettet.

Kompetencehuset Syd

Det vigtigste i livet er, at gå efter det, man har brug for, og undgå alt det, som er skadeligt og giver anledning til negative tanker og følelser.

© 2019 Toft Multimediedesign